Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
Alte documente
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site

Citeste Monografia... Monografia com. Casin
Existenta comunei Casin este atestata documentar in urma cu peste 600 de ani.
Un carturar cu suflet mare, Nicolae Paslaru, s-a ostenit, a strans documente, marturii, informatii, folclor, pentru ca generatiile viitoarea sa nu uite trecutul, sa nu-si uite stramosii...
Va oferim cateva selectiuni din Monografia comunei Casin.
Am ales pentru dvs. cateva pagini despre istoria veche, pozitionarea geografica, statistici, viata culturala, etc...
Va dorim lectura placuta...

Imagini din Casin...


Anunțuri publice

Ședință ordinară a Consiliului Local Cașin - proiectul ordinii de zi

Se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Caşin că, în conformitate cu dispoziţiile art.135 alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si prin Dispozitia primarului nr.241/10.12.2019 proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a consiliului local, convocat in data de 16.12.2019 , orele 9,00 este urmatorul:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.Initiator: primar
Materiale:
- referat de aprobare al initiatorului,
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - inspector superior Ghiba Doina.
-  raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert;           
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale aferenta fiecarui membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, pentru anul 2020. Initiator : primar.
Materiale :
- referat de aprobare al initiatorului;
- raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - consilier juridic Radu Maria-Daniela;
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar
Materiale:
- referat de aprobare al initiatorului,
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului- comisia de inventariere: Dragu Adrian, Comaneci Milica, Ticuleanu Luminita;
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Initiator : primar
Materiale:
- referat de aprobare al initiatorului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - inspector superior Ticuleanu Luminita
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Casin, judetul Bacau. Initiator : primar
Materiale :
- referat de aprobare al initiatorului;
- raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - consilier juridic Radu Maria-Daniela si referat Dragu Adrian;
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert; 
- raportul comisiei de administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor,
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Studiul de Fezabilitate la investitia “Extindere retea de distributie gaze naturale in satele Curita si Casin, comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar.
Materiale:
- referat de aprobare al initiatorului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - inspector superior Magureanu Mihaela
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia “Realizare termoizolatie planseu-fosta scoala din satul Curita, comuna Casin, judetul Bacau”. Initiator : primar
Materiale:
- referat de aprobare al initiatorului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - inspector superior Magureanu Mihaela
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
8. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Casin. Initiator : primar.
Materiale:
-  referat de aprobare al initiatorului;
-  referat secretar general
- raportul comisiei de administratie publica,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor,
9. Proiect de hotarare privind introducerea in Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Casin, judetul Bacau a “Extindere retea alimentare cu apa potabila, punct DJ 115-Drumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau”la pozitia nr.332. Initiator : primar
Materiale:
- referat de aprobare al initiatorului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - inspector superior Magureanu Mihaela
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
10. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de inventar a bunurilor de retur de la “Extindere retea alimentare cu apa potabila, punct DJ 115-Drumul Viilor, comuna Casin, judetul Bacau”, ce se transmite spre exploatare catre SC CRAB SA Bacau. Initiator : primar
Materiale:
- referat de aprobare al initiatorului;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului - inspector superior Magureanu Mihaela
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comert
- rapoartele anuale ale comisiilor de specialitate ale consiliului local. Raportul anual al viceprimarului comunei Casin, judetul Bacau. Rapoartele anuale ale consilierilor locali.

Proiect de Hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in, comuna Casin, judetul Bacău.
Proiectul de hotărâre poate fi descărcat în format .pdf. de aici...

Ședință ordinară a Consiliului Local Cașin.
Proiectul ordinii de zi poate fi descărcat în format .pdf de aici...

Anunțuri vânzări terenuri în extravilan

Vezi aici toate anunţurile de vânzări în extravilan din | 2020 | sau arhiva din | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |


Anunţuri taxe și impozite

- HCL 26/22.04.2019 - privind taxa de salubritate și declarația care trebuie completată și depusă la primărie...

Mai multe anunțuri la secțiunea taxe și impozite...

Declarații de căsătorie

Vezi rubrica dedicată declarațiilor de căsătorie...

Vezi aici toate anunţurile publice din | 2019 | sau arhiva din | 2016 | 2017 | 2018 |

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2020 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 10-Feb-2020 12:30
s