Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Taxe şi impozite
Evidenţa persoanei
Declarații căsătorie
Anunţuri 2018
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
WebMail (pt. personal)
Administrare site

Anunțuri 2018

ANUNT
Nr. 4885 din 14.06.2018  

              Având în vedere prevederile  art.58 alin.(2) lit.,,b, alin.3 si alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.(22) ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.11 alin.5 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,  va aducem la cunostinta ca Primaria comunei Casin, judetul Bacau organizeaza concursul de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de :

  • Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Casin, judetul Bacau;
  • Conditii de studii de specialitate – studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata in domeniul stiintelor economice;
  • Conditii minime de vechime in specialitatea studiilor : - 9 ani;
  • Proba scrisa va avea loc in data de 16 iulie 2018, ora 10,00 iar interviul in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, ambele probe la sediul Primariei comunei Casin, judetul Bacau in sala de sedinte a consiliului local.
  • Continuare...

 

 

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2011 - 2017 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro
s