Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
Alte documente
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site

Anunțuri publice 2019

Arhiva anunțuri publice | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Proiect de Hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in, comuna Casin, judetul Bacău.
Proiectul de hotărâre poate fi descărcat în format .pdf. de aici...

Ședință ordinară a Consiliului Local Cașin.
Proiectul ordinii de zi poate fi descărcat în format .pdf de aici...


DISPOZITIA NR.87 DIN 15.04.2019
Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj  electoral

    Primarul comunei Casin, judetul Bacau , avand in vedere :
·    Adresa nr.LMM/7940/10.04.2019 a Institutiei Prefectului – Judetul Bacau prin care solicita stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral ;

  • Art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, r, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • H.G nr.81/2019  pentru aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019;

          In  temeiul art.68 si art.115 alin.1 lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE :
Art. 1 – Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral  in zone frecventate de cetateni,  fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile comunei Casin , dupa cum urmeaza :

  • In satul Casin, se stabileste locul special pentru afisaj electoral , in fata Primariei,
  • In satul Curita, se stabileste locul special pentru afisaj electoral,  in fata Caminului Cultural.

           Art.2 –  (1) Utilizarea locurilor speciale pentru  afisaj electoral este permisa  numai partidelor politice , aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor minoritatilor nationale, candidatilor independenti  care participa la alegeri.
(2) Este interzisa utilizarea de catre partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori de catre candidatul independent a locurilor speciale pentru afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori alt candidat independent.
(3) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale care participa la alegeri ori candidat independent poate aplica numai doua afise electorale.
Art.3 - In alte locuri decat cele stabilite la art.1, afisajul electoral este permis numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor..
Art.4 – Primarul,  cu sprijinul organelor de ordine publica, este obligat sa asigure integritatea panourilor, a afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri autorizate.
Art.5 – Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie primarului , Sefului Postului de Politie Casin si Prefectului Judetului Bacau.
Art.6 – Prezenta dispozitie  va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la locurile prevazute de art.1.


Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 10-Nov-2019 7:45
s