Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site
Acte necesare Formulare utile

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor social in conformitate cu legea 416/2001 privind venitul minim garantat/

 • dosar de incopciat
 • copii dupa:
  - certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinere
  - certificat de casatorie
  - dupa caz, acte doveditoare privind componenta familiei, carte de identitate parinti, livret familie
  - adeverinta de salariat, cupon de pensie, cupon alocatie
  - adeverinta de elev
  - certificat fiscal
  - titlu de proprietate
  - adeverinta rol

Documente necesare alocatii sustinerea familiei

Acte necesare indemnizatiei crestere copil pana la 2 ani.

 • copie certificat nastere copil
 • copie acte identitate parinti
 • decizii suspendare contract de munca
 • copie carnet de munca pe care sa fie mentiunea conform originalului
 • adeverinta tip salariat
 • cerere tip de acordare indemnizatie crestere copil
 • copie cerere suspendare contract de munca
 • declaratie pe proprie raspundere a sotului ca nu beneficiaza de indemnizatie
 • copie concedii de maternitate pro si post-natale

Documente necesare alocatiei de stat

 • dosar
 • copii dupa
  - certificat de nastere copil
  - C.I. parinti
  - cerere tip

Casatorie:

 • Certificate prenuptiale (10 - 14 zile) inainte de
  data oficierii casatoriei.
 • CI, cu conditia ca (cel putin unul din soti sa fie din Casin)
 • Certificate de nastere
 • daca au mai fost casatoriti, dovezi privind desfacerea
  sau incetarea casatoriei.

Deces:

 • Act constatator de la medic (3 zile)
 • C.I. + Carte Alegator
 • pentru cei (sub 50 de ani) Livretul militar.
 • Certificat de casatorie sau nastere

Transcriere:

 • cererea de transcriere insotita de certificatul sau extrasul de stare civila eliberat de autoritatile straine in original, fotocopie si traducere legalizata, apostilare;
 • fotocopii ale certificatelor de nastere si de casatorie;
 • fotocopii ale actului de identitate;
 • in situatia in care parintii minorului au domicilii diferite, parintele care solicita transcrierea certificatului va da o declaratie in fata ofiterului de sare civila delegat, cu privire la domiciliul minorului.

Divortul prin acordul sotilor:

 • Conditii:
  - sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati;
  - cererea de divort se depune de ambii soti la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor;
 • Acte:
  - certificate de nastere si casatorie ale sotilor, in original si copie ;
  - actele de identitate ale sotilor, original si copie;
  - taxa de divort: 400 lei.

Acte necesare pentru angajare insotitor

 • cerere tip scrisa
 • certificat de incadrare in gradul de handicap - I grav
 • copie C.I./B.I. persoana cu handicap grav
 • copie C.I./B.I. asistent
 • cazier judiciar
 • adeverinta medicala
 • acte studii
 • carte de munca
 • dosar cu sina

Acte necesare angajarii asistenului personal

 • carnet de munca
 • Cerere de angajare;
 • copie de pe actele de identitate si de stare civila;
 • copie de pe actele de studii;
 • cazier judiciar;
 • adeverinta medicala de la medicul de familie;
 • dclaratie pe propria raspundere ca va respecta obligatiile prevazute la art.37 din lege;
 • acordul persoanei cu handicap sau dupa caz, al
  reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat in scris pentru angajare;

Specificatii tehnice:

www.adobe.com Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader. Acest program poate fi descarcat de la adresa www.adobe.com

www.openoffice.com Pentru vizualizarea fisierelor DOC si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice www.openoffice.com

Descarca:

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s