Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site

Legislatie

Descarca:


Acte normative ce reglementeaza activitatea administratiei locale

Compartiment agricol

 • Legile fondului funciar nr.18/1999, republicata, Legea 169/1997. Legea 1/2000, modificate si completate prin Legea nr. 247/2005;
 • H.G nr.890/2005 – Regulament privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor .
 • Legea arendarii nr.16/1994, modificata si completata prin Legea nr.276/2005.
 • H.G nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator.
 • O.G nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare.

Compartiment stare civila, asistenta sociala

 • Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Metodologia nr.1 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor : modificarea Legii nr.4/1953 – Codul familiei – Divortul prin acordul sotilor;
 • Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat , modificata si completata prin Legea nr.276/2010 - Ajutor social;
 • HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea 277/2010 alocatia pentru sustinerea familiala;
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 • Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata ;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu completarile si modificarile ulterioare;

Compartiment tehnic

 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (r) , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii;
 • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG nr.41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii.


Compartiment buget, contabilitate, venituri

 • Legea bugetului de stat pe anul 2011 , nr.286/2010;
 • Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.500/2002 privinf finantele publice;
 • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
 • Legea nr.82/1991, (r) a contabilitatii.

Alte domenii

 • Legea nr.263/2010 privind sistemul unitary de pensii publice;
 • Legea nr.14/2003 privind partidele politice;
 • Legea nr.21/1991 (r), a cetateniei romane;
 • Legea nr.195/2001, (r) , a voluntariatului;
 • OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public;
 • OG nr.27/2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publce.

Specificatii tehnice:

www.adobe.com Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader. Acest program poate fi descarcat de la adresa www.adobe.com

www.openoffice.com Pentru vizualizarea fisierelor DOC si XLS aveti nevoie de Microsoft Word si Excell sau OpenOffice www.openoffice.com

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s