Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site
Rapoarte anuale - Raportul primarului 2012

Descarca raportul in format .doc...
Descarca raportul in format .pdf...

Raportul Primarului Comunei Casin
pe perioada 18 iunie-31 decembrie 2012
Privind starea economica si de mediu a unitatii administrativ teritoriale,
Intocmit in temeiul art. 63, alin. 3 din Legea 215/2001
a adminstratiei publice locale, republicata.

Primarul reprezinta autoritatea executiva a administratiei publice locale, activitatea sa fiind reglementata prin Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Din punc de vedere economico-financiar, primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere al exercitiului bugetar si le supune aprobarii Consiliului Local. De asemenea verifica din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica cele constatate Consiliului Local, exercita functia de ordonator principal de credite si raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei.

Capitolul I.

Situatia bugetului local pe anul 2012 a comunei Casin a fost dupa cum urmeaza:

 • venituri proprii=499.884 lei
 • sume defalcate din T.V.A=1.173.260 lei
 • subventii din bugetul de sta=30.000 lei
 • cote si sume defalcate din impozitul pe venit=499.101 lei
 • subventii pentru lemne=84.330
 • subventii pentru dezapezire=30.000 lei.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2012 au fost de 2.279.970 lei si cuprind:

 • cheltuieli cu autoritatile publice locale=520.801 lei
 • cheltuieli cu invatamantul=609.912 lei
 • cheltuieli pentru cultura=537.669 lei
 • cheltuieliu pentru asistenta sociala=221.076 lei
 • cheltuieli cu serviciile publice=172.685 lei
 • cheltuieli cu transportul=96.961
 • cheltuieli cu protectia mediului=59.865 lei
 • cheltuieli cu sanatatea=32.117 lei
 • s-a incasat suma de 462.342.

La data de 31 decembrie 2012 bilantul contabil inregistreaza un execedent de 7604 lei.Compartimentul fiscal inregistreaza un nr. de 2900 pozitii de rol, o lista de ramasita in suma de 302.741 lei aferenta contribuabililor restanti la impozite teren, cladiri si T.M.T. , salubritate si alte taxe, iar la amenzi de circulatie si diverse amenzi suma de 701.171 lei, s-a efectuat inventarierea tuturor mijloacelor fixe si obiectelor de inventar.

Capitolul II: Protectie sociala si stare civila.

In comuna Casin se asigura protectie sociala la un nr. de 130 persoane din care:83 persoane beneficiare de ajutor social, un nr. de 22 persoane cu handicap gradul I, un nr. de 25 persoane cu handicap gradul II si III.
La V.M.G. sunt un nr. de 56 dosare in plata din care 17 aprobate in anul 2012.
S-au intocmit

 • actele pentru 10 alocatii de stat;
 • 40 anchete sociale pentru judecatorie;
 • 27 anchete pentru burse liceu;
 • actele pentru 80 alocatii pentru sustinerea familiei;
 • s-au aprobat 390 dosare pentru ajutorul de caldura.

Stare civila:

 • s-au eliberat 8 acte de nastere transcriere;
 • 17 acte de casatorie;
 • 52 acte de deces;
 • 34 certificate de nastere;
 • 38 certificate de casatorie;
 • 61 certificate de deces;
 • 5 certificari acte pentru stare civila.

In anul 2012 a fost amenajat noul spatiu de arhiva, documentele s-au ordonat si inventariat pe ani, probleme si termene de pastrare, dosarele au fost legate si certificate.

Capitolul III: Sanatate

In comuna Casin functioneaza un singur cabinet medical(un medic si asistent) care deserveste atat satul Casin cat si Curita.:

 • nr de pacienti inscrisi la medicul de familie aproximativ 2435 locuitori din care nesigurati 351
 • s-au efectuat vaccinari la majoritatea copiilor;
 • s-au inregistrat un nr. de 25 de nasteri;
 • inregistram 2 cazuri de T.B.C. si 32 de cazuri de diabet;
 • s-a reabilitat cladirea Dispensar Uman Casin atat in interior cat si exterior asigurandu-se ancalzire centrala si modernizarea constructiei.

Capitolul IV.: Educatie , cultura si sport

Educatia este asigurata prin scoala generala cu clasele I-VIII "Institutor Nicolae Paslaru”, 2 gradinite, una in satul Casin si una in satul Curita si un nr. de 19 cadre didactice, 3 educatori, 2 titulari, 5 invatatori si 12 profesori (5 titulari , 7 suplinitori);

 • elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial - 198;
 • gradinita Casin - 40 de prescolari’
 • gradinita Curita - 20 de prescolari.

S-a aprovizionat cu lemne pentru sezonul rece atat scoala Casin cat si gradinita Curita.
Referitor la cultura avem o biblioteca dotata corespunzator si deocamdata un camin cultural in satul Casin, cel din satul Curita fiind probleme de litigiu cu contractul, se va intarzia punerea lui in functiune.
Cu ocazia "Sarbatorii Zilelor Casinului” s-a organizat in premiera un frumos spectacol care a continut un program de dansuri populare (aici tin sa multumesc si zic asa "maestrului popular „Vasile Cuciureanu), Miss casin2012 si un program de muzica populara si usoara care i- a incantat pe cei prezenti aflati in nr foarte mare.
Pe data de 1 octombrie 2012 , cu ocazia zilei internationale a persoanelor varstnice am organizat o adunare la Caminul Cultural Casin unde au venit un nr. de aproximativ 250 de persoane varstnice(majoritatea pensionari), unde au participatpreotii satului , ocazie cu care au avut diverse discutii , totul petrecandu-se intr-un cadru festiv.
La data de 1 decembrie a avut loc manifestatia dedicata eroilor neamului unde au participat elevii scolii Casin, preotii satului , functionarii primariei, cadre didactice, cetateni ai comunei si nu in ultimul rand veteranii de razboi (Balanica Ion, Bunghez Ion, Tudorache Ion).S-au prezentat alocutiuni verbale si s-au depus coroane.
Pe data de 21 decembrie s-a organizat un spectacol de "Craciun” la caminul Cultural Casin unde au participat un nr. de aproximativ 500 de persoane(copii si adulti) sala caminului pentru prima data fiind neancapatoare, cei prezenti au stat chiar si in bucatarie si afara.
Spectacolul a fost organizat in premiera numai cu vedete locale de muzica populara, elevii si prescolarii scolii Casin si gradinitei Curita, punctul culminant fiind dat de dansurile populare specifice zonei Casinului care au emotionat pana la lacrimi pe cei prezenti.Colindele si obiceiurile de iarna prezentate de copii au miscat din punct de vedere sufletesc pe toti cei prezenti.
Pe data de 31 decembrie am organizat in fata sediului Primariei o scena pe care au urat si colindat cete de uratori din comuna noastra si localitatile vecine la care au asistat un nr. mare de locuitori ai comunei care au ramas impresionati de ceea ce au vazut.As indrazni sa spun ca ceea ce a fost pe 31 decembrie 2012 in comuna noastra , nu a mai fost niciodata .Fiind un sustinator al datinelor stramosesti va pot promite ca pe perioada mandatului voi reanvia ceea ce a fost odata de mult.
Pe linie de sport-echipa A.S. Magura Casin a promovat in Liga aIV a de fotbal – terenul din Prund Tanase nemaiputand fii folosit intrucat nu indeplineste conditiile impuse de Liga a IV a astfel jocurile echipei de acasa din tur, s-au disputat pe stadionul fostei echipe de fotbal F.C.Onesti.
In august s-a organizat din nou competitia de minifotbal "Cupa Casinului", ocazie cu care au participat numeroase echipe din comuna noastra si localitatile: Helegiu Barsanesti, Buciumi, M. Casin si Onesti. La oragnizarea acestei competitii un spriji deosebit am avut din partea consilierului local Valeanu Daniel.

Capitolul V. Raportul Privind S.V.S.U.

 • s-au efectuat controale stabilite prin grafic la populatie si agenti economici , 31 note centrale si 64 avertizari , afisare pe panouri si locatii de interes public inclusiv T.V. local a avertizarilor si a recomandarilor specifice situatiilor de urgenta transmise de I.S.U.Bacau.
 • evaluarea zonelor cu pericol de inundare din zona paraurilor Casin si Curita solicitand comisii de specialitate si interventii in realizarea de protejare a zonei cu gabioane-actiune ajunsa in faza de proiectare si realizare cu aproximatie lucrarile vor incepe cel tarziu in luna mai 2013 , in colaborare cu Apele Romane Bacau (se va executa 310 ml gabion pe paraul Casin si Curita).
 • s-a modificat sistemul de cuplare la reteaua de apa pentru marirea presiunii acesteia pentru a putea alimenta cu apa catunul Vlasca si a folosi in conditii mai bune hidrantii stradali.
 • specializarea celor 6 membrii ai compartimentului prevenire la cursuri de perfectionare cu diplome de absolvire.
 • realizarea unui exercitiu de simulare , inundatie in zona Vlasca de jos in colaborare , ordonata si verificata de specialisti I.S.U.Bacau , cu participarea membrilor S.V.S.U. , a colaboratorilor cu contract de sprijin in situatii de urgenta si a organelor de ordine(Politie, E-on , Telefonie, cadre medicale)realizat calificativ , , bine”.
 • s-au efectuat exercitii de simulare, cutremur si incediu la scoala Casin la inceputul anului scolar 2012-2013 cu participarea personalului didactic si a elevilor , efectuarea de controale de prevenire a incendiilor cu colaborarea inspectorilor I.S.U.Bacau, stabilindu-se masuri ce au fost realizate.
 • verificarea periodica a sistemului de alarmare in situatii de urgenta si a timpilor de raspuns inclusiv sirena electrica.
 • actulizarea documentatiei S.V.S.U. si protectie civila cu management propriu facandu-se o economie financiara deosebita.
 • asigurarea si efectuarea tuturor documentelor si raportarilor solicitate de I.S.U. Bacau a S.V.S.U. cu respectarea Ord 718/30.06/2005 si a Le gii 481 ce prevad aflarea acestuia permanent in dispozitiv indiferentde ora sau zi inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui Consiluilui Local pentru situatii de urgenta .

Ca obiective de realizat se doreste acordarea de atentie mai buna a respectarii legislatiei, dotarea si completarea stocurilor de materilale impuse de lege, folosirea sumelor din buget cat si din taxa speciala pentru destinatiile stabilite prin lege, extinderea de hidranti in zonele aglomerate si initial prevazute.

Capitolul VI: Protectia mediului

Am continuat campania de constientizare a populatiei privind colectarea selectiva a deseurilor prin postare de afise, benere, pliante si discutii cu cetatenii comunei.
In luna iulie s-au primit de la C.J. Bacau un nr. de 843 unitati de compostare individuala pentru care am dat sarcina D. Viceprimar sa le distribuie populatiei.
Pe linie de colectare D.E.E. s-a mai facut campanie impreuna cu S.C. ECORECYCLING S.R.L. actiune in uram careia s-a colectat o cantitate de 2404 Kg deseuri electrocasnice.
S-a ecologizat in nenumarate randuri paraurile Casin si Curita , s-au curata santurile ce marginesc D.J. 115 si D.C. 127 (la aceste lucrari au fost folositi beneficiari ai Legii 416/2001)
Am participat activ cu voluntarii S.V.S.U.Casin la stingerea incediului de padure de la Fundul Casinului astfel am contribuit \si noi la salvarea faunei si vagetatiei montane.
O problema mai deosebita o prezinta modul de salubrizare a localitatii, datorita faptului ca se colecteaza foarte greu taxa de salubritate ceea ce ingreuneaza activitatea firmei de salubritate.
Pe linie de urbanism s-au eliberat un nr. de 94 de autorizatii de constructii din care 39 pentru constructii de locuit si anexe gospodaresti si un nr .de 55 pentru bransari si racordari la instalatii de gaze naturale, electrica, apa potabila si altele incasandu-se suma de 20.217 lei;
- s-au eliberat un nr. de 118 certificate urbanism din care 56 pentru constructii de locuit si anexe gospodaresti iar un nr. de 63 certificate pentru bransari si racordari la apa , gaze , electrica, incasandu-se suma de 1534 lei.

Capitolul VI: Agricultura si dezvoltare rurala

Situatia registrelor agricole sat Casin si Curita: s-au completat 33 registre Casin si 6 Curita

 • T1 - cu domiciliul in localitate
  -23 registre-11 Casin
  -1 Cot Briceag
  - 4 Vlasca
  - Andrasesti
  -2 pozitii noi
  -1 mostenitori
  21 ramase de deschis –2
 • T2 - cu domiciliul in alta localitate –9 registre completate 5
 • T3 - persoane juridice cu domiciliul in alta localitate Exp (Nistor Paul)
 • T4 - persoane juridice cu sediul in alta localitate Exp (Carlacton)(1)
  Registre Curita –6 Completate 3

S-au eliberat un nr. de 19 certificate de producator.
S-au solutionat un nr. de 41 de petitii care au presupus si anchete.
S-a eliberat documentatie pentru 32 dosare de validari.
S-a intocmit documentatie pentru eliberare 32 titluri de proprietate.
S-a emis 6 documentatii rectificari titluri de proprietate.
Pe linie de legalitate s-au emis 220 dispozitii si am fost initiatorul a 48 proiecte de hotarari.

Capitolul VII: Investitii

Avand in vedere situatia precara a bugetului s-a reusit totusi unele lucrari sa se faca cu aprobarea C.L. cu plata in 2013. Astfel s-au realizat urmatoarele:

 • s-au balastat si reprofilat strada 22 Decembrie si strada Primaverii din zona Andriesesti;
 • amenajari loc joaca copii in sat Casin, comuna Casin;
 • reabilitare Dispensar Uman in sat Casin, comuna Casin;
 • refacere drum comunal in sat Curita punct Andries Emilia si Rusu Catrina;
 • proiectare amenajare teren de sport sat Casin comuna Casin, judetul Bacau ,proiect ce se va depune spre finantare pe masura 322 in cadru Gal Valea Trotusului
 • proiectare amenajare paraul Lada sat Casin comuna Casin; cu concursul Directiei Silvice Bacau si O.S.M.Casin am reusit sa reparam drumul comunal Larguta si podetele aferente si s-a consolidat D.C. 127 in zona Coman (Km 3, 2) print-o casoaie de lemn;
 • s-au reparat drumurile de acces la fanete, paduri si terenurile agricole in satul Casin cat si Curita.

Capitolul VIII: Ordine publica

In luna septembrie s-au reinfiintat posturile de politie la solicitarile primarului, ne-au fost repartizate 3 cadre. In momentul de fata mai avem 2 lucratori. Lucratorii postului de politie Casin si-au desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, privind oragnizarea si functionarea politiei romane, precum si in baza ordinelor, dispozitiilor si regulamentelor interne.
Activitatea s-a axat in principal pe rezolvarea problemelor cetatenilor. Cei 2 lucratori ai postului de politie solicita sprijinul primarului pentru a interveni in rezolvarea unor probleme ivite in localitate.
Colaborarea cu organele de politie sper sa devina una din ce in ce mai buna pe viitor.

Capitolul IX: Statistica

La ultimul recensamant al populatiei, comuna Casin are un nr. de 4327 locuitori potrivit datelor transmise de Institutia Prefectului – Judetul Bacau.

 • nr. sedinte C.L. (18.06-31.12 2012) - 8
 • nr. proiecte de hotarari initiate - 48;
 • s-au emis 220 dispozitii;
 • s-au emis autorizatii constructii - 94
 • certificate urbanism -118

La primaria Casin este elaborat un program de audiente cu publicul pentru primar , secretar si viceprimar care nu este respectat deoarece cat sunt la birou usa este deschisa tuturor cetatenilor
Tin sa multumesc consilierilor locali , functionarilor publici si viceprimarului comunei Casin pentru sprijinul acordat si tot ce am realizat in perioada 18.06 - 31.12.2012 .

Primar SOROIU DANIEL

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s