Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site
Rapoarte anuale - Raportul primarului 2013

Descarca raportul in format .doc...
Descarca raportul in format .pdf...

Raportul Primarului Comunei Casin pe anul 2013
Privind starea economica si de mediu a unitatii administrativ teritoriale, intocmit
in temeiul art. 63, alin. 3 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata.

Primarul reprezinta autoritatea executiva a administatiei publice locale ,activitatea sa fiind reglementata prin Legea 251/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Din punct de vedere economico financiar primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii Consiliului Local. De asemenea verifica din oficiu sau la cerere ,incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica cele constatate Consiliului Local, exercita functia de ordonator principal de credite si raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei.

Capitolul I.

Situatia bugetului local pe anul 2013 Comunei Casin a fost dupa cum urmeaza:

 • venituri proprii –495.657
 • sume defalcate din TVA -1.268.711
 • cote si sume defalcate din impozit pe venit -651.436

Cheltuielile bugetului local  pe anul 2013 au fost de 2.507.724 lei si cuprind:

 • cheltuieli cu autoritatile publice locale –716.552 lei
 • cheltuieli cu invatamantu l-826.634 lei
 • cheltuieli pentru cultura -954.492 lei
 • cheltuieli cu asistenta sociala -282.229 lei
 • cheltuieli cu serviciile publice –347.858 lei
 • cheltuieli cu transportul -86.673 lei
 • cheltuieli cu protectia mediului –86.673 lei
 • cheltuieli cu sanatatea –40.000 lei
 • s-a incasat suma de 496.000 lei
 • cheltuieli S.V.S.U. -6.607 lei
 • cheltuieli cu copiii de la leagan -70.000 lei

La data de 31 decembrie 2013,bilantul contabil inregistreaza un excedent de 1624 lei .Compartimentul fiscal inregistreaza un nr. de 3100 de pozitii de rol o lista de ramasita de 258.640 lei aferenta contribuabililor restantieri la impozite pe teren, cladiri si T.M.T., salubritate si alte taxe locale, iar la amenzi de circulatie si alte amenzi suma de 746.362 lei, s-a efectuat inventarierea tuturor mijloacelor fixe si de inventar. Tot la compartimentul fiscal s-au eliberat 1315 certificate fiscale, s-au emis 490 somatii, s-au infiintat 30 popriri, s-au efectuat 15 iesiri in teren, toate acestea s-au facut cu scopul colectarii taxelor si impozitelor.

Capitolul II: Protectie sociala si stare civila.

In comuna Casin se asigura protectie sociala la un nr. de 215 persoane din care: 123 persoane beneficiare de ajutor social, un nr. de 30 persoane cu handicap gradul I, un nr. de 62 persoane cu handicap gradul II si III.
La V.M.G sunt un nr. de 66 dosare in plata din care 23 aprobate in anul 2013.S-au dispus 10 incetari alocatii de sustinere familiala, 75 dosare, 21 acordari, 30 incetari, 19 suspendari, 12 repuneri in plata, anchete scolare - 22, anchete familiale obtinere calculator - 23, anchete persoane incadrate in grad I.II,III handicap - 95.
Au fost probleme cu plata salariilor asistentilor personali si indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati din lipsa de fonduri, problema care a fost rezolvata in luna decembrie cand s-au primit sumele necesare pentru aceste plati de la bugetul de stat. S-au intocmit actele pentru 20 de alocatii de stat, 18 anchete sociale pentru judecatorie, 140 anchete pentru alocatii pentru sustinerea familiei, 226 anchete sociale pentru incalzire, s-au aprobat 270 dosare pentru ajutor de caldura ,s-au acordat 4 ajutoare de urgenta, 5 ajutoare deces.
S-au elibarat 7 acte nastere transcriere, 28 certificate de nastere la cerere, s-au oficiat 17 casatorii, s-au eliberat 31 certificate de casatorie, s-au intocmit 55 acte de deces s-au eliberat 60 certificate de deces, 3 rectificari certificate nastere si casatorie.

Arhiva:

In anul 2013 s-au inventariat documentele pana in anul 2011 si s-au ordonat pe ani si pe termene de pastrare, dosarele au fost legate, numerotate si certificate.
S-a inceput selectionarea documentelor de pana in 1989 pentru predarea la Arhivele Statului a celor cu termen permanent si la remat a celor cu termen depasit.
S-au selectionat si predat la Arhivele Statului registrele de stare civila pana in anul 1915.

Capitolul III: Sanatate

In comuna Casin functioneaza un singur cabinet medical (un medic si asistent) care deserveste atat satul Casin cat si satul Curita.
Datorita modernizarii cladirii dispensarului uman in anul 2012, am reusit in anul 2013 sa se deschida farmacia care era necesara locuitorilor comunei Casin.
S-a efectuat vaccinarea la toti copiii din comuna Casin. Numarul pacientilor inscrisi la medicul de familie este de 2429 din care 2076 asigurati.
S-au inregistrat un nr. de 18 nasteri, consultatii –4.957, s-a inregistrat un singur caz cu T.B.C., sunt luati in evidenta 527 cetateni cu boli cronice.

Capitolul IV.: Educatie , cultura si sport

Educatia este asigurata prin scoala generala cu clasele I-VIII "Institutor Nicolae Paslaru", 2 gradinite, una in satul Casin si una in satul Curita si un nr. de 19 cadre didactice din care 3 educatori, 5 invatatori (10 titulari ,9 suplinitori), 203 elevi in invatamantul primar si gimnazial.
Gradinita Casin are 40 prescolari iar la Curita sunt 20 prescolari.
Situatie la invatatura la sfarsitul anului scolar 2012-2013 este urmatoarea:
-1 elev venit;
-4 elevi plecati ;
-nr de elevi permanenti 173;
-18 elevi corigenti ;
-4 elevi repetenti ;
-promovati in august 187 elevi;
-abandon scolar 6 elevi;
S-au inceput lucrarile de construire a unui grup social modern la scoala Casin ,lucrare care va fi finalizata in anul 2014.
S-a aprovizionat cu lemne pentru sezonul rece atat scoala Casin cat si gradinita din satul Curita.
Referitor la cultura avem o biblioteca dotata corespunzator chiar si cu calculatoare si internet care sunt zilnic folosite de catre copii.
In functie de fondurile pe care le voi obtine in viitorul apropiat am in intentie de a mari si moderniza Caminul Cultural din satul Casin.
In legatura cu Caminul Cultural din satul Curita va informez ca mai intarzie punerea lui in funtiune fiind probleme de litigiu cu contractul.
Cu ocazia "Sarbatorilor Zilelor Casinului" s-au organizat in premiera mai multe activitati si anume:
-defilarea carutelor cu coviltir pentru aducere aminte a activitatilor de baza a casunenilor din trecut chiar si prezent (numai ca in ziua de azi carausia se face cu masina);
-invierea spiritului "Iarmarocului de Stamarie";
-intalnirea cu fiii satului;
-organizarea temporara a unui muzeu al satului;
-competia de minifotbal "Cupa Casinului";
-o lansare de carte "Portile de lemn ale satului, Portile sufletului" scrisa de D. Tudose C-tin si editata de editura Magic Print din Onesti, o lucrare care indraznesc sa spun ca este de o importanta deosebita pentru localitatea noastra dupa cum am spus de multe ori ca Monografia comunei Casin scrisa de Inv. Nicolae Paslaru, reprezinta pentru casuneni, buletinul de identitate, as indrazni sa spun ca lucrarea D. Tudose C-tin, reprezinta pasaportul casunenilor.
In incheierea sarbatorilor "Zilelor Casinului" s-a organizat un spectacol de muzica populara si usoara care i-a animat pe cei prezenti si in premiera pentru tineri o reprezentatie de lupte K 1 (avand castigator un consatean de-al nostru din satul Curita pe nume Branza Ionut ).
A mai avut loc si intalnirea unor generatii de absolventi de 8 clase ai scolii Casin. In realizarea acestor activitati am fost sprijinit indeaproape si tin sa-i multumesc D-lui Tudose C., D-l Tudose N., D-l Rosu C., D-l Valeanu D., D-l Branza C., D-na Labar Cornelia si D-na Dragu Adina, sponsorilor si oamenilor de bine din comuna noastra, preotilor comunei si la multi altii.
La data de 1 decembrie a avut loc o manifestatie dedicata eroilor neamului care au luptat pentru marea unire a neamului romanesc, unde au participat elevii scolii Casin, cadre didactice, preotii comunei, functionarii primariei, cetateni ai comunei Casin si nu in ultimul rand vetaranii de razboi (Balanica Ion , Bunghez Ion). S-au prezentat alocutiuni verbale si s-au depus coroane de flori.
Pe data de 20 decembrie s-a organizat un spectacol de craciun la caminul cultural Casin unde au participat multe persoane (copii si adulti) sala caminului fiind neancapatoare.
Spectacolul a fost organizat numai cu vedete locale de muzica populara, elevi ai scolii Casin, prescolari ai gradinitei din satul Curita si Casin, formatia de dansuri populare condusa de D-l Vasile Cuciureanu.
Colindele si obiceiurile de iarna prezentate de copii au miscat din punct de vedere sufletesc pe toti cei prezenti.
Pe data de 31 decembrie s-au primit iar uratori in fata sediului Primariei care au venit in nr. foarte mare atat din comuna nostra cat si din comunele vecine facand un spactacol pe cinste si o aducere aminte a vremurilor trecute.
Pe linie de sport, echipa A.S. Magura Casin a ramas in continuare in Liga a IV-a de fotbal, partidele de fotbal fiind disputate tot pe terenul fostei echipe de fotbal F.C.Onesti.
Pentru sport un lucru important este faptul ca am obtinut contractul de cofinantare cu O.J.P.D.R.P.
Iasi acum aflandu-ne la faza de avizare contracte (cofinantare in valoare de 48.000 euro).

Capitolul V. Raportul Privind S.V.S.U.

Pregatirea si participarea la actiunile si activitatile ce tin de pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a membrilor compartimentelor SVSU se executa conform planului si programului de pregatire teoretic-aplicativ prevazut in Planul de pregatire pe anul 2013, Graficelor de control si prevenire avizate de ISU Bacau respectand baza legala mentionata in acesta.
La nivel SVSU s-a insistat pe o mai buna strategie de prevenire prin punerea in aplicare a informarilor si avertizarilor periodice functie de anotimp primite de la A.N.M Bucuresti si ISU Bacau prin afisarea acestora in punctele de interes, tv local si colaborand cu preotii comunei.
Sa efectuat extinderea retelei de hidranti la nivelul satului Casin inclusiv zona Vlasca si de protejare a malurilor raurilor Casin si Curita cu gabioane in zonele expuse.
In situatiile critice ce au aparut ca urmare a manifestarilor meteo s-a intervenit pentru degajarea si asanarea pagubelor produse intervenind si la curatarea fantanilor ,a beciurilor cu motopompa din dotare.
S-au rezolvat 24 de petitii si au fost sanctionati cu "Avertisment" 16 cetateni pentru nerespectarea normelor legale de prevenire a incendiilor ca depozitare necorespunzatoare a nutreturilor, incendierea miristilor si a islazelor, blocarea cailor de acces cu material de constructii sau lemn cu ocazia controalelor si a notelor de control.
In situatiile prevazute de lege s-a asigurat pemanenta la sediul Primariei onorand toate solicitarile ISU Bacau si a Prefecturii sub supravegherea sefului serviciului.
S-a asigurat prezenta permanenta in dispozitiv a sefului serviciului si a compartimentului de prevenire asigurand sistemul informational si de interventie in colaborare cu formatiile ISU Bacau obtinandu-se calificative bune.
Cu avizul ISU Bacau s-au facut 2 aplicatii tactice de simulare cutremur la nivelul scolii Casin in colaborare cu sistemul de prevenire de la nivelul acesteia, instruind si cadrele asupra procedurilor ce trebuiesc urmate in situatii de dezastre.
De mentionat necesitatea actiunii de asigurare cu materiale si echipamente prevazute in dotarea CLSU la nivelul unitatilor administrative locale prevazute in Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Casin.
Ca obiective principale au fost:ridicarea nivelului de aprofundare a masurilor si aplicarea in practica a legislatiei in acest domeniu, specializarea CLSU,CO,CU si a personalului de specialitate in domeniul situatiilor de urgenta pentru a fi in masura de a participa la limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta prin impunerea competenta si profesionala a aplicarii legii, cresterea ponderii educatiei preventive in randul populatiei si a factorilor responsabili pentru cresterea protectiei vietii si a proprietatii.
-6 membrii ai comp. prevenire sunt scolarizati cu Adeverinta de absolvire a cursurilor in domeniul prevenirii ;
-seful SVSU a participat la toate instruirile planificate in anul 2013 inclusiv la cursurile de atestare obtinand Certificat de absolvire cu nota 8,75 pentru Sef SVSU.
Gradul de indeplinire a planului de pregatire ca urmare a evaluarilor putem spune ca este de 85% pe an.
Organizarea si desfasurarea exercitiilor s-au desfasurat conform planificarilor, cu aplicatii-practice cu personalul primariei si a scolii - modul de actionare la incendiu si folosirea practica a instinctoarelor si a hidrantilor in situatii simulate.
Alarmarea SVSU si incadrarea in timp de raspuns prin cronometrare in 2 exercitii simulative de incendiu si inundatii – calificativ BUN.
Verificarea acumularii cunostintelor si legislatiei si a SVSU – calificativ BUN. Consideram ca se poate mult mai bine in munca de prevenire si combaterea situatiilor ce pot afecta viata si proprietatea propunandu- ne a fi mai exigenti cu noi si mai insistenti in a responsabiliza fiecare cetatean spre binele intregii comunitati.

Capitolul VI: Protectia mediului

Pe linie de mediu s-a continuat constientizarea populatiei privind colectarea selectiva a deseurilor prin postare de afise, pliante si discutii cu cetatenii comunei.
S-a primit de la C.J.prin ADIS un nr. de 40 containere pt colectarea selectiva.
Pe linie de colectare D.E.E. s-a mai facut o campanie in urma careia s-a colectat 2160 Kg. deseuri electrocasnice.
S-a ecologizat in nenumarate randuri paraul Casin, Curita, Cuciur si Larguta precum si santurile ce marginesc D.J. 115 si D.C. 127 (la aceste lucrari au fost folositi beneficiari ai Legii 416/2001.
O problema mai deosebita o reprezinta modul de salubrizare ,datorita faptului ca se colecteaza foarte greu taxa de salubritate ceea ce ingreuneaza activitatea firmei de salubrizare.
Am luat masuri in vederea acestora, somand cetateni aducandu-le la cunostinta datoriile care le au privind acest serviciu.

Capitolul VII. Urbanism si amenajare teritoriala..

In anul 2013 s-a eliberat un nr. de 105 Certificate Urbanism pentru constructii de locuit, extindere locuinte, anexe gospodaresti, bransamente la reteaua de curent electric, gaze naturale, operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, vanzari, cumparari, dezmembrari, parcelari etc.
S-a incasat taxa pentru eliberarea C.U. in suma de 15.75 lei. S-a eliberat un nr. de 89 Autorizatii de Construire, desfiintare, bransament la utilitati si s-a incasat suma de 19.150 lei.
Au fost efectuate controale in teren si s-au aplicat sistari pentru intrarea in legalitate a celor care nu o respecta.

Capitolul VIII: Agricultura si dezvoltare rurala

S-a lucrat si s-au completat la 38 de registre dupa cum urmeaza:
- 31 registre agricole
- Curita 7 buc.
- Casin 24 buc.
- 7 registre T2 (Strainasi).
Pentru perioada 2010-2013 s-au eliberat 30 certificate animale pt targul saptamanal, s-au eliberat 2382 adeverinte de rol, s-au rezolvat 27 petitii care au presupus si anchete, s-au eliberat 289 adeverinte APIA, s-au eliberat 22 certificate producator.
Introducerea in programul electronic a registrului agricol este tinuta la zi.
S-a lucrat pe tema Legii 165/2013 privind inventarierea terenurilor, lucrare care continua inca 165 de zile.

Capitolul IX: Investitii

Avand in vedere situatie precara a bugetului local s-au reusit totusi realizarea unor lucrari, demararea altora si plata unora realizate in anul 2012 cu aprobarea C.L.Casin; s-a balastat drumul care face legatura dintre satul Cot Briceag, Pochita si sat Casin si alte drumuri comunale; acordare finantare scolii Casin pentru construire grup sanitar
– lucrare in desfasurare ;realizare extindere retea L EA 0,4 KWA si iluminat public in Campul Manastirii; in colaborare cu SGA Bacau s-au realizat 310 ml de aparari maluri cu fonduri de la F.S.U.E.; obtinerea cofinantarea pentru Amenajare teren sport in comuna Casin (valoare –48000 EURO), biserica Curita –10.000 lei; modernizare dispensar uman -35.058; pompa apa - 21.879 lei; spatiu de joaca pentru copii - 116.668 lei.

Capitolul X: Ordine publica

Lucratorii postului de politie Casin si-au desfasurat activitatile in conformitate cu prevederile Legii 218/2002, privind functionarea politiei romane precum si in baza ordinelor, dispozitiilor si regulamentelor interne.
Activitatea s-a axat in general pe prevenire si combatere a infractionalitatii in scopul asigurarii linistii si siguranta cetateanului.
Lucratorii postului de politie Casin colaboreaza cu institutia Primarului pentru a intervenii in rezolvarea unor probleme ivite in localitate.
Colaborarea cu organele de politie sper sa devina mai fructuoasa in vederea realizarii unui climat linistit pentru cetatenii comunei Casin

Capitolul XI: Statistica

La institutul de statistica figuram conform datelor recensamantului din 2011 cu un nr. de 3300 locuitori iar la evidenta populatiei cu 4370 locuitori.
Numarul de sedinte C.L. -16 -nr de proiecte de hotarari –53 -nr. de dispozitii -338 -40 de procese pe rol din care unul cu Primaria Municipiului Onesti pentru zona Andriesesti iar altul cu S.C. Anelbac S.R.L. Bacau, restul proceselor fiind pe fond funciar.
In urma unui an incarcat cu tot felul de probleme am reusit sa-l depasim si tin sa multumesc Consiliului Local, functionarilor publici din cadrul Primariei Casin si viceprimarilor pentru sprijinul acordat.

Primar SOROIU DANIEL

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s