Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site
Rapoarte anuale - Raportul primarului 2014

Descarca raportul in format .doc...
Descarca raportul in format .pdf...

Raportul Primarului Comunei Casin pe anul 2014
Privind starea economica si de mediu a unitatii administrativ teritoriale, intocmit
in temeiul art. 63, alin. 3 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicata.

Primarul reprezinta autoritatea executiva a administratiei publice locale, autoritatea sa fiind reglementata prin Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Din punct de vedere economico-financiar, Primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii Consiliului Local. De asemenea verifica din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica cele constatate Consiliului Local, executa functia de ordonator principal de credite si raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei.

Capitolul I.

Situatia bugetului local pe anul 2014 a Comunei Casin a fost dupa cum urmeaza:

Venituri proprii - am avut in plan suma 596.500 lei si s-a realizat 480.362 lei – procent realizare 80.5% dupa cum urmeaza:

- cap. 03.18 impozit din transferul proprietatii (sume care se vireaza la notarii publici ), am avut planificat a se incasa suma de 18.000 lei si s-a realizat suma de 13.957 lei;
- cap. 07.01.01. impozit pe cladiri de la persoane fizice am avut planificat a se incasa suma de 102.000 lei si-a incasat suma de 101.004 lei, ramasita de incasat suma de 38.140 lei; - cap. 07.01.02. impozit cladiri persoane juridice am avut plan a se incasa suma de 64.000 lei si s-a incasat suma de 53.476 lei, ramasita de incasat suma de 12.469 lei;
- cap. 07.02.01. impozit pe teren persoane fizice am avut plan a se incasa suma de 25.000 lei, s-a incasat suma de 27.073 lei, ramasita de incasat suma de 21.935 lei;
- cap. 07.02.02. impozit pe teren persoane juridice am avut un plan de 1.000 lei si s-a incasat suma de 1.549, debit de incasat 241 lei;
- cap. 07.02.03. impozit pe teren extravilan am avut plan a se incasa suma de 65.000 lei si s–a incasat suma de 42.076 lei, ramasita de incasat suma de 50.662 lei;
- cap. 16.02.01. taxe mijloace de transport persoane fizice am avut planificat a se incasa suma de 98.000 lei, s-a realizat suma de 79.949 lei, ramasita de incasat suma de 171.101 lei;
- cap. 16.02.02. taxe mijloace de transport persoane juridice am avut planificat a se incasa suma de 34.000 lei si s-a realizat suma de 15.135 lei;
- cap. 18.02.50 alte impozite si taxe am avut planificat a se incasa suma de 84.000 lei si s-a incasat suma de 52.614 lei, ramasita de incasat suma de 42.996 lei;
- cap. 30.02.05. venituri din concesiuni, am avut planificat a se incasa suma de 10.000 lei si s-a incasat suma de 12.716 lei, s-au incasat toate debitele pe care le avem in evidenta;
- cap. 34.02.02. taxa extrajudiciara de timbru am avut planificat a se incasa suma de 14.000 lei s-a incasat suma de 13.273. lei;
- cap. 35.02.02. venituri din amenzi si alte sanctiuni am avut planificat a se incasa suma de 73.500 lei si s-a incasat suma de 43.274 lei, ramasita de incasat suma de 850.815 lei;
- cap. 36.02.06. am avut planificata a se incasa suma de 8.000 lei si s-a incasat suma de 8.436 lei, ramasita de incasat suma de 7.091 lei.

Facem acum si o analiza a modului cum au fost realizate sumele primite de la bugetul de stat:

- cap. 04.01.01. cote defalcate din impozitul pe venit am avut planificata suma de 121.000 lei si s-a realizat suma de 221/446 lei
- cap. 04.01.04. sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale am avut planificata suma de 615.000 lei si s-a realizat suma de 597.000 lei, cum spuneam si la rectificarea de buget din luna decembrie, aceste sume se aloca si in functie de cum se realizeaza veniturile pe judetul Bacau;
- cap. 11.02.02. sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate am avut planificata suma de 1.010.000 lei si s-a realizat suma de 991.000 lei, la acel capitol intra salariile cadrelor didactice, hotararile judecatoresti de la scoala, o parte din cheltuielile materiale de la scoala, indemnizatiile persoanelor cu handicap, precum si ajutorul de incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social, suma ramasa necheltuita se vireaza inapoi la bugetul de stat;
- cap. 11.02.05. sume defalcate din TVA pentru drumuri, am avut planificat a se realiza suma de 130.000 lei, s-a folosit suma de 130.000 lei;
- cap. 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local am avut planificata suma de 628.000 lei, am alimentat suma de 628.000 lei. De asemeni la venituri am avut si subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne in suma de 39.645 lei, precum si subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala suma de 96.458 lei. Din toate aceste venituri s-au finantat cheltuielile bugetare care au fost realizate in suma de 3.178.071 lei dupa cum urmeaza:
- cap 51.02. administratia publica locala a avut planificata suma de 788.000 lei, s-a cheltuit suma de 747.046 lei, din care cheltuielile de personal 506.690 lei, cheltuieli materiale suma de 211.976 lei, cheltuieli sociale suma de 10.000 lei si cheltuieli de investitii suma de 18.380 lei pentru Strategia de dezvoltare a comunei 14.880 lei si 3.5. pentru PUG;
- cap. 56.02 transferuri intre unitati pentru copiii aflati in leagane am avut planificata suma de 50.000 lei, s-a platit suma de 40.000 lei a mai ramas de platit suma de 4.000 lei, suma neplatita din lipsa lichiditati;
- cap. 61.02. ordine publica sii siguranta nationala am avut planificata suma de 10.000 lei, s-a cheltuit suma de 10.000 lei;
- cap. 65.02. invatamant am avut planificata suma de 970.000 lei, s-a cheltuit suma de 965.571 lei, din care cheltuieli de personal suma de 774.000 lei, cheltuieli materiale suma de 111.283 lei si cheltuieli de capital 80.288 lei (s-a finalizat grupul sanitar);
- cap. 76.02. cultura am avut planificata suma de 326.000 lei, s-a cheltuit suma de 305.736 lei din care cheltuieli de personal 19.918 lei, cheltuieli materiale suma de 9.537 lei din care pentru sport 7.937 lei, cheltuieli de capital suma de 278.281 lei din care pentru investitia Amenajare teren de sport 248.670 lei, 10.000 lei pentru Biserica Curita si 19.611 lei pentru investitia Constructie poarta si amenajare curte Camin Cultural ;
- cap. 68.02.asistenta sociala am avut planificata suma de 224.000 lei, s-a realizat suma de 203.407 lei din care indemnizatii persoane cu handicap 149.128 lei, ajutor de incalzire, atat pentru beneficiarii de ajutor social, precum si pentru cetatenii care au primit bani de la Directia muncii ;
- cap. 70.02. locuinte, servicii de dezvoltare publice am avut planificata suma de 471.000 lei, s-a realizat suma de 420.746 lei, din care cheltuieli materiale suma de 3.210.771 lei (109.787 lei pentru iluminatul public, 100.985 lei, pentru alte activitati 56.264 lei, varuit scoala Casin, 15.559 lei, mutat si instalat gard teren sport la scoala Curita, 18.993 lei lucrari scoala Casin pentr WC, gard etc.) si 209.993 lei cheltuieli de capital 39.000 lei pentru extindere iluminat public DC127 Curita si 170.993 lei pentru Modernizare scoala Curita si amenajare gradinita de copii si Dispensar uman;
- cap. 70.02. protectia mediului am avut plan 40.000 lei, s-a realizat suma de 30.000 lei pentru salubrizare;
- cap. 84.02. drumuri si poduri, am avut plan de 470.000 lei, s-a realizat 455.547 lei din care cheltuieli materiale 126.325 lei, 40.000 lei pentru plata deszapezire 2013/2014, 36.640 lei pentru plata deszapezire 2012/2013, 36.766 lei pentru balastare drumuri comunale, cheltuieli de capital suma de 329.201 lei din care 128.520 lei reparatii capital Pod Vlasca, 43.000 lei reparatii Drum Comunal Curita la Andries Emilia – Rusu Catrina, 60.760 lei DALI Modernizare drumuri de interes local 96.458 lei proiecte Modernizare drumuri de interes local si unele avize pentru investitia Construire pod trafic usor si pietonal.

La data de 31 decembrie 2014, bilantul contabil inregistreaza un excedent bugetar de 5.800 lei.

Raportul activitatii pe anul 2014 al biroului de impozite si taxe

Raportul activitatii pe anul 2014 al biroului de impozite si taxe este urmatorul:

- impozit cladiri persoane fizice - are un plan de 102.000 lei, incasari la 31.12.2014 in suma de 101.004, ramas de incasat 38.140 lei ;
- impozit cladiri persoane juridice - un plan de 64.000 lei, incasari de 53.476 lei, ramas de incasat 12.469 lei;
- impozit teren persoane fizice-un plan de 25.000 lei, incasat 27.073 lei, ramas de incasat 21.935 lei;
- impozit teren persoane juridice - plan de 1.000 lei, incasat 1.549 lei, ramas de incasat 241 lei;
- impozit mijloace de transport persoane fizice - plan de 98.000 lei, incasat 79.943 lei, ramas de incasat 171.1-1 lei;
- mpozit mijloace de transport persoane juridice - plan de 34.000 lei, incasat 30.905 lei, ramas de incasat 15.135 lei;
- venituri din concesiuni si inchirieri-plan de 10.000, incasat 12.716 lei, nu mai sunt sume de incasat;
- alte impozite si taxe-cuprinde taxe de certificate producator si viza acestora, autorizatii de construire, taxa privind certificatul de urbanism, autorizatiile de functionare, ajutor public judiciar, imputatii etc. - are un plan de 84.000 lei s-a incasat 52.613 lei, ramas de incasat 42.996 lei;
- taxa de timbru - cuprinde taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale si adeverintelor de rol este un plan de 14.000 lei, s-a realizat 13.272 lei, nu sunt sume de incasat;
- taxa pasune - plan de 46.000 lei - plan realizat;
- taxe speciale (taxa pompieri) - plan de 8.000 lei, incasat 8.436 lei, ramas de incasat 7.091 lei ;
- amenzi - plan in suma de 73.500 lei, incasat 43.274 lei, ramas de incasat 850.815 lei.

In anul 2014 s-au eliberat urmatoarele documente:

- certificate fiscale - s-au eliberat un nr. de 920 bucati;
- inmatriculari auto - 50 mijloace de transport;
- inscrieri cladiri si terenuri - 257 declaratii de impunere;
- radieri mijloace de transport - 90 radieri;
- s-a raspuns la un nr. de 225 adrese;
- autorizatii de functionare s-a liberat un nr. de 85 autorizatii;
- s-au intocmit diferite situatii cerute de controlul Curtii de Conturi;
- s-au pus extrasele de venituri in dosare si s-au inregistrat acestea in programul de contabilitate;
- somatii, titluri executorii si adrese de infiintare a popririi - s-a liberat un nr. de 614;
- s-au inregistrat un nr. de 480 procese verbale de constatare a contraventiilor (amenzi), pentru care s-au intocmit confirmari de primire care au fost trimise la diferite posturi de politie;
- s-au verificat si completat dosarele de insolvabilitate existente si s-au intocmit altele noi;
- s-a mers pe teren pentru incasari si s-a intocmit raportul incasarilor;
- s-au intocmit registrele de casa zilnice, s-au depus sumele incasate la Trezorerie;
- s-au intocmit si s-au ridicat CEC-urile;
- s-au achitat sumele cuvenite privind ajutoarele de incalzire;
- s-au dat relatii zilnic diferitilor contribuabili privind impozitele si taxele locale.

Capitolul II Protectie sociala si stare civila

La VMG pe anul 2014 am avut un nr. de 75 de dosare din care cu norma de munca de 53 de ore.
Pentru alocatia de sustinere familiala un nr. de 90 de dosare. S-au facut 22 dosare de alocatii de stat, 6 dosare indemnizatii de crestere copil pana la 2 ani, 200 de dosare de ajutor de incalzire a locuintei, s-au acordat 5 ajutoare de urgenta, s-au efectuat 290 de anchete sociale.
La starea civila s-au intocmit urmatoarele acte:
- 6 acte de nastere;
- 8 acte de casatorie;
- 42 acte de deces.
Certificate eliberate la cerere:
- 34 certificate de nastere;
- 34 certificate de casatorie;
- 54 certificate de deces;
- transcrieri - 6 acte;
- rectificari -11 acte (N+C);
- 23 anchete pentru judecatorie;
- 20 anchete persoane - grad I de handicap;
- 46 anchete persoane - grad II de handicap;
- 18 anchete pentru scoala;
- 27 anchete copii institutionalizati.

Pe anul 2014 in Registrul de intrare-iesire au fost inregistrate un nr. de 8.700 –corespondente.

Capitolul III - Sanatate

In comuna Casin functioneaza un singur cabinet medical (un medic si asistent) care deserveste atat satul Casin cat si satul Curita, de altfel si o farmacie care deserveste toti locuitorii comunei Casin.
S-a efectuat vaccinarea la toti copiii din comuna Casin. Numarul pacientilor inscrisi la medicul de familie este 2200 din care 1900 asigurati.
S-au inregistrat 16 nasteri, 4806 consultatii, s-a inregistrat un singur caz de TBC, sunt luati in evidenta 497 cetateni cu boli cornice.

Capitolul IV - Raportul privind SVSU

Activitatea SVSU Casin in cursul anului 2014 s-a desfasurat conform Planului de pregatire si interventii intocmit de seful serviciului, ca urmare a Ordinului 21/2014 emis de Prefectul judetului Bacau, avizat si de subsemnatul in calitate de Presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta Casin care ulterior a fost verificat si aprobat de ISU Bacau, respectiv Inspectorul Sef cu adresa nr. 1204306/2014 ca urmare a Legii 481/2004; Legii 307/2006;Legii 446/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Ordinelor MAI si IGSU privind planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea activitatilor de prevenire si interventii in situatii de urgenta la nivelul localitatilor.
Seful serviciului, D-ul Tretiacenco Iosif a completat si elaborat Planul da analiza si acoperire a riscurilor, Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale, Planului de evacuare si aparare la cutremur si logisticei anexe la acestea precum si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a SVSU Casin in conformitate cu modificarile legislative survenite si solicitate de ISU Bacau pentru anul 2014.
In calitate de sef al acestui serviciu pentru a se putea desfasura activitatile conform cerintelor legale acesta a executat ca si in anii precedenti si toate prevederile specifice postului de protectie civila, precum si a colaborarii cu Apele romane filiala Bacau in calitate de agent de inundatii conform prevederilor art. 52 alin. 3 din Ordinul comun nr. 1422/192/2012 si a dispozitiei nr. 264/2013.
Anul 2014 a fost dificil de gestionat in special datorita amplificarii modificarilor climatice respective, precipitatii cu cantitati deosebite raportate la o perioada foarte scurta de timp ce conduc la acumulari rapide si imposibilitatea de scurgere rapida a apelor de pe versanti, insotite de vant puternic, fapt ce trebuie avut in vedere si pe parcursul anului 2015 si a se proceda in consecinta prin decolmatarea rigolelor si ameliorarea zonelor predispuse.
Activitatile de prevenire s-au desfasurat prin informarea in timp util a cetatenilor asupra pericolelor prin afisarea de atentionari; avertizari in punctele de interes local, Tv local si cu ocazia controalelor afectuate conform graficului de control pentru anul 2014 cu personalul echipei de prevenire ce are 6 membrii, toti scoliti la ISU Bacau cu diplome de absolvire cursuri.
S-a procedat la verificarea si solutionarea tuturor petitiilor ce privesc eventualele pericole manifestate de cetatenii comunei si s-au luat masuri in consecinta pentru a se elimina pericolele sesizate procedandu-se la sanctionarea celor vinovati pentru emiterea de avertismente si solicitarea ISU Bacau pentru constatarea de contraventie si amenda. Seful serviciului a emis si afisat informari insotite de masuri de prevenire pentru toate codurile emise de ISU Bacau conform estimarilor A.N.M. Bucuresti in asa fel ca populatia sa fie pregatita pentru ce va urma.La nivelul SVSU Casin s-a intervenit la stingerea a 8 incendii de locuinte din care unul cu un decedat, sprijinind ISU Bacau cu tot ce s-a solicitat,constatandu-se ca principalele cauze pentru producerea acestora sunt depozitarea nutreturilor in podurile caselor, suprasolicitarea instalatiilor electrice mai ales in perioadele reci, incendierea miristilor si resturilor ramase de la culturile de cereale, necuratarea hornurilor si depozitarea produselor usor inflamabile in incinte de locuit, folosirea surselor cu flacara in locuri cu pericol de incendiu.
Ca urmare a precipitatiilor abundente unde a fost cazul s-a procedat la a se scoate apa din incinte, curti, beciuri, fantani cu ajutorul pompei Honda din dotarea serviciului, aceasta operatiune fiind facuta la solicitarea cetatenilor si pentru decolmatarea sau dezinfectarea altor surse de apa potabila.
Din fondurile adunate din taxa speciala s-a extins reteaua de hidranti si apa potabila in zona pod Curita si Vlasca observandu-se eficienta acestora in situatii deosebite.In colaborare cu ISU Bacau s-a initiat un exercitiu cu elevii scolii Casin in caz de cutremur, fiind indrumati si sfatuiti cum se procedeaza in aceste situatii.
Ca urmare a planificarii la nivelul judetului Bacau s-a executat un exercitiu de alarmare a comunei Casin la inundatii cu participarea tuturor cetatenilor si a fortelor contractate pentru sprijin, respectiv unitatile economice la nivelul comunei, politie E-ON, salvare, coordonat de ISU Bacau la care am luat calificativ, "Bine".
La sfarsit de an am fost verificati conform planificarii la nivel de judet si a Ordinului Prefectului prin control de fond de catre ofiterii compartimentului protectie civila a ISU Bacau care ne-au facut anumite precizari si indrumari pe durata a doua zile efectuand si controale la diferite puncte economice soldate cu o amenda si doua avertizari, ocazie cu care s-a constatat si deficiente in ceeea ce priveste gestionarea si depozitarea buteliilor GPL urmand ca ofiterii compartimentului de prevenire la nivelul ISU Bacau sa demareze un control la toti comerciantii ce au si activitate de vanzare cu butelii GPL a fii supusi autorizarii la incendiu conform legislatiei in vigoare respective respectarea normelor de depozitare, distante etc., in consecinta calificativul a fost "Satisfacator".

Capitolul V. Educatie, cultura si sport

Educatia este asigurata prin scoala cu clasele I-VIII, "Institutor Nicolae Pislaru", doua gradinite una in satul Casin si una in satul Curita si un nr. de 21 de cadre didactice din care 3 educatori, 5 invatatori si 13 profesori (14 titulari si 7 suplinitori), 194 elevi in invatamantul primar si gimnazial, la gradinita Casin 40 de prescolari iar la gradinita Curita 20 de prescolari.
Situatia la invatatura la sfarsitul anului scolar 2013-2014:
- elevi inscrisi - 203, 4 veniti, 4 elevi plecati, 186 elevi promovati, 10 elevi repetenti, abandon scolar- 7 elevi.
S-a aprovizionat cu lemne pentru sezonul rece atat scoala Casin cat si gradinita Curita.
Referitor la cultura, biblioteca comunala isi desfasoara activitatea conform unui orar de functionare de 8 ore zilnic (luni - vineri), avand la dispozitia utilizatorilor un fond de carte de 7595 de volume, toate cu acces liber la raft, si in dotare 4 calculatoare conectate la internet cu acces gratuit, fapt care a facut sa creasca atat numarul utilizatorilor PC, cat si al cititorilor.
Numarul utilizatorilor inscrisi este de 410 iar cei vizati, activi in anul in curs este 366.
S-a participat la cursurile de formare profesionala la Biblioteca Judeteana Bacau si datorita acestor cursuri prin proiectul "Biblionet" bibliotecarul poate sa initieze utilizatori incepatori in tehnologia informatiei si calculatoarelor.
S-a participat la toate cursurile de instruire profesionala trimestriale atat la Biblioteca Judeteana cat si la cea municipala. Intr-un parteneriat cu scoala "N. Pislaru" s-a participat la mai multe activitati culturale prin proiecte educationale, initiate de profesor-Cristiana Mirica si invatator - Burnichi Mihaela.
Se colaboreaza cu Biblioteca Municipala Radu Rosseti si Biblioteca comunala M.Casin prin imprumuturi interbibliotecare pentru cartile ce au fost solicitate, dar pe care biblioteca noastra nu le detine.
Prin bunavointa D. Tudose Nicu, biblioteca detine si un abonament la ziarul "Romania literara" pe care acesta il doneaza bibliotecii.
S-au achizitionat in anul 2014, 6 titluri si 2 volume din "Portile de lemn ale satului, Portile sufletului".
S-au intocmit rapoartele anuale pentru "Institutul National de Statistica", se tine evidenta zilnica a vizitatorilor si utilizatorilor.
In paralel cu activitatea in biblioteca s-au indeplinit si alte sarcini atribuite de sefii ierarhici: pentru arhiva – pregateste, leaga si inventariaza dosare din toate sectoarele de activitate din cadrul Primariei (impozite si taxe-aproximativ 80 dosare, contabilitate -30 dosare, agricol -10 dosare, asistenta sociala si stare civila-100 dosare, urbanism - 20dosare).

Cu ocazia "Sarbatorilor Zilelor Casinului" s-au organizat mai multe activitati si anume:
- defilarea carutelor cu coviltir;
- invierea spiritului "Iarmarocul de S’tamarie";
- intalnirea cu fii satului;
- organizarea temporara a unui muzeu al satului;
- competitie de minifotbal "Cupa Casinului";
- strigarea catalogului la scoala satului (generatia de absolventi a 8 clase anul 1987) cu participarea extraordinara a dascalilor pensionari ai satului si nu numai;
- acordarea titlului "Cetatean de oanoare al comunei Casin’’ D-lui inginer Bancila Virgiliu;
- simpozion "Etnografie si Traditii in Casin", cu participarea extraordinara a D-lui profesor Ion Ghinoiu – secretar stiintific al Institutului de Etnografie si Folclor din cadrul Academiei Romane, un fapt extraordinar pentru comuna Casin.

In realizarea acestor activitati am fost sprijinit indeaproape si tin sa le multumesc D-lui Tudose Constantin, D-nei viceprimar Flintoaca Cojocea Gabriela, D-nei bibliotecar Rentea Nicoleta, D-lui Tudose Nicu, D-lui Valeanu Daniel,D-nei Labar Cornelia, D-nei Dragu Adina, preotilor comunei, sponsorilor si oamenilor de bine din comuna noastra si la multi altii.

La data de 1 Decembrie a avut loc o manifestare dedicata eroilor neamului care au luptat pentru marea unire a neamului romanesc, unde au participat elevii scolii Casin, cadre didactice, preotii comunei, functionarii publici ai Primariei, cetateni ai comunei Casin si nu in ultimul rand veteranii de razboi (Balanica Ion, Bunghez Ion).
S-au prezentat alocutiuni verbale si s-au depus coroane de flori.

Pe data de 19 Decembrie a avut loc spectacolul de Craciun unde au participat elevii scolii Casin si prescolarii de la gradinitele din Casin si Curita, un spectacol care din punctul meu de vedere si nu numai, a fost o reusita.

Pe data de 31 Decembrie s-au primit uratori in fata Primariei,care au venit in nr. foarte mare atat din localitatea noastra cat si din localitatile vecine, facand un spectacol pe cinste.

Pe linie de sport echipa, A.S. Magura Casin a ramas in continuare in Liga a IV –a de fotbal, partidele de fotbal fiind disputate tot pe terenul "Mecon" din Onesti.
Un lucru important este ca in sezonul fotbalistic 2015 - 2016 echipa va beneficia de un stadion modern in prund la Tanase, stadion care a fost receptionat in toamna anului 2014.

Capitolul VI. Protectia mediului

Pe linie de mediu s-a continuat constientizarea populatiei privind colectarea selectiva a deseurilor, pe linie de colectare D.E.E. s-a mai facut o campanie in urma careia s-a colectat 1741 Kg deseuri electrocasnice.
S-a ecologizat in nenumarate randuri paraul Casin, Curita, Larguta.Cuciur, precum si santurile ce marginesc DJ 115, DC 127,s-a intretinut in permanenta curatenia la platformele de gunoi (la aceste lucrari au fost folositi beneficiari ai VMG care au fost monitorizati de D-na viceprimar.
O problema deosebita ramane faptul ca se colecteaza foarte greu taxa de salubrizare ceea ce ingreuneaza activitatea firmei de salubrizare.

Capitolul VII. Urbanism si amenajare teritoriala

In anul 2014 s-a mis un nr. de 92 certificate de urbanism pentru Constructii locuinte, Anexe gospodaresti si Bransamente la retelele de utilitati edilitare.
S-a incasat taxa pentru emiterea Certificatului de urbanism in suma de 640 lei.
In anul 2014 s-a emis un nr. de 64 Autorizatii de construire pentru constructii locuinte Anexe gospodaresti si Bransamente la retelele de utilitati edilitare.
S-a incasat taxa pentru emiterea Autorizatiei de construire in suma de 21.450 lei.
Au fost efectuate controale in teren si s-au aplicat sistari pentru intrarea in legalitate a celor ce nu o respecta.

Capitolul VIII. Agricultura si dezvoltare rurala

Pe perioada anului 2014 s-au eliberat urmatoarele acte:
- 1510 adeverinte pentru buletin, ajutoare sociale, alocatii complementare,ajutor incalzire;
- 237 adeverinte pentru APIA;
- 19 certificate de producator.
S-a introdus in programul electronic 90% din contractele de arenda.
La compartimentul taxe si impozite s-au verificat 4 volume de Registre agricole. Inscrieri date in registru agricol dupa cum urmeaza: T 1 un nr. de 34 registre (25 registre Casin Curita 1 registru, 1 registru mostenitori); T 2 un nr. de 8 registre (strainasi); T 3 un registru; T 4 1 registru.
Total registre 44 bucati a cate 50 de pozitii, modificare pozitii registrul agricol 2010-2014.
S-a finalizat lucrarea pe tema Legii 165/2013 privind inventarierea terenurilor, lucrare care a fost avizata de minister si O.C.P.I. Bacau

Capitolul IX.Investitii

In anul 2014 s-au realizat urmatoarele investitii:
- strategia de dezvoltare a comunei Casin - 14.880 lei
- amenajare teren de sport sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau - 493.000 lei
- lucrari in continuare elevatia bisericii Curita -10.000 lei;
- constructie poarta si amenajare curte Camin Cultural Casin - 19.611 lei;
- extindere iluminat public DC 127 Curita - 39.000 lei;
- modernizare scoala Curita si amenajare gradinita copii si Dispensar uman - 170.993 lei;
- reparatii capitale pod Vlasca jos - 128.520 lei
- modernizare drum de interes local executie 2014 - 2015 - 2016 valoare - 4.089.696 lei;
- proiect Constructie pod auto trafic usor si pietonal peste paraul Casin in punct Nalboc – stadion (cot Briceag) sat Casin, comuna Casin, judetul Bacau aflat in faza de aprobare la A.F.I.R.
La capitolul reparatii si cheltuieli materiale s-a realizat:
- igienizare scoala Casin (varuit exterior, construire poarta, amenajare plan protectie, reparatie tribune, amenajare fosa septica si WC exterior, vopsit gard exterior - 75.257 lei; - demontat gardul de la stadion si montat la scoala Curita.

Capitolul X. Ordine publica

Lucratorii postului de politie Casin si-au desfasurat activitatile in conformitate cu prevederile Legii 218/2002 privind functionarea politiei romane precum si in baza ordinelor, dispozitiilor si reglementarilor interne.
Accentul s-a pus in general pe combaterea infractionalitatii in scopul asigurarii linistii si siguranta cetateanului.
Lucratorii postului de politie Casin colaboreaza cu institutia primarului pentru a intervenii in rezolvarea unor probleme ivite in comunitate.

Capitolul XI. Statistica

- 14 sedinte ale C.L.
- 63 de Hotarari ale C.L.
- 295 de Dispozitii ale Primarului
- 35 de procese pe rol, din care unul cu Primaria Municipiului Onesti pentru zona Andriesesti, iar doua cu S.C. Anelbac S.R.L. Bacau, restul proceselor fiind pe fond funciar.

Anul 2014 a fost un an bun pentru localitatea noastra, prin faptul ca au fost investitii mai multe si s-a incheiat un contract important pentru infrastructura comunei Casin, cu tot felul de probleme pe care am reusit sa le depasim si tin sa multumesc Consiliului Local, functionarilor publici din cadrul Primariei Casin si viceprimarului pentru sprijinul acordat.

Primar SOROIU DANIEL

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s