Site
Prima pagină
Contact (tel, fax, mail)
ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Primar - atribuţii
Viceprimar - atribuţii
Secretar - atribuţii
Consiliul Local - atribuţii
Organigrama
InformaŢii publice
Declaraţii - avere, interese
Funcţii publice, salarizare
Serv, datoriei publice
Rapoarte anuale de activitate
Realizări 2012 - 2016
Hotarârile Consiliului Local
Buget
Integrare europeană
Achiziţii publice
Formulare şi acte necesare
Legislaţie
Evidenţa persoanei
Anunțuri declarații căsătorie
Anunţuri publice diverse
Anunţuri vânzări în extravilan
Concursuri ocupări posturi
Taxe şi impozite
Taxa de salubritate
ComUNA CaŞin
Galerie foto
Galerie video
Hartă, plan urbannistic
Monografie (istoric)
Educaţie, cultură
Adrese utile, link-uri
Apariţii în presă
BISERICI
Sfinţii Voievozi
Sfântul Dumitru
Adormirea Maicii Domnului
Sfântul Nicolae - Curiţa
ptENTRU uz intern
Administrare site
Secretar

Nume si prenume:
Popescu Monica - Florinela

Adresa:
Municipiul Onesti, judetul Bacau

Principalele responsabilitati: - cele prevazute de Legea Nr. 215/2001 privind administratia publica locala

Telefon:
0733 691 005
0234 33 1030

E-mail:
secretar@primariacasin.ro

Nationalitate:
- romana

Limbi straine:
- Engleza
- Franceza

Studii:
9 -10 octombrie 2013
Bacau - Seminar "Implementarea si dezvoltarea sistemului de control managerial intern – diploma.
29 0ct - 02 noiembrie 2012
Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti - Program de perfectionare "Managementul Functiei Publice si Aspecte Privind Cariera Functionarilor Publici - certificat absolvire
19.09 - 23.09.2011
Centrul Zonal de Pregatire Bacau - Curs de pregatire in domeniul managementului situatiilor de urgenta- diploma
15.02-20.03. 2010 „Inspector resurse umane” – certificat absolvire organizat de Asociatia Repere, filiala Bacau
13 – 17 iulie 2009
Consiliul Judetean Bacau - „Reglementari juridice in administratia publica locala” din cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii serviciilor in administratia publica locala din judetul Bacau”; Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii administrative, Axa 1 – Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul 1.3. – Imbunatatirea eficacitatii organizationale, Operatiunea „Module de pregatire”
2006-2008
Universitatea „Lucian Blaga„ din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnutiu” - Master - Specializarea - Managementul Integrarii Europene si al Administratiei Publice – Managementul Resurselor Umane,
08.10.2007 – 10.10.2007
Centrul de Resurse Juridice – Bucuresti „Managementul integritatii in administratia publica locala” – Certificat de Absolvire
21.03 – 24.06.2005
Institutul National de Administratie – Bucuresti Certificat – Program de Perfectionare: „Formare Secretari – 3 module”
04.04.2005-05.04.2005
Scoala de Studii Comerciale Bacau – Camera de Comert, Industrie si Agricultura Bacau Certificat de absolvire – „Reglementari privind Formalitatile de Eliberare a Autorizatiilor pentru Pf si AF”.
2002 – 2003
Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Drept Diploma de Studii Postuniversitare de Specializare – Drept Privat
1992 – 1997
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Stiinte Juridice si Admin istrative Licentiat in Stiinte Juridice,profilul – Stiinte Juridice, specializarea – Drept
1982 – 1986
Liceul Industrial nr.4 – Onesti, jud.Bacau Diploma de Bacalaureat – profil mecanic

Experienta profesionala:
- 1987 - 1990 - Arhivar Atelierul de Proiectare
- 1990 - 1994 - operator chimist
- 1994 - 1998 - prelucrator prin aschiere, SC Chimcomplex SA Borzesti
- 1998 - 2000 - profesor, Colegiul tehnic "Petru Poni", Onesti
- 2001 - 2002 - Confectioner imbracaminte, SC Modeon SA Onesti
- 2004 - 2006 - Secretar comuna Casin
- 09.03.2006 - 20.04.2006 - Consilier juridic Gr. II, Primaria Casin
- 2006 - prezent - Secretar, Primaria Casin

Principalele atributii ale secretaruluiin baza Legii 215/2001

Art. 116.
(1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în functie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.

Art. 117.
Secretarul unitatii administrativ-teritoriale îndeplineste, în conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotarârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotarârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotarârilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotarârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau însarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

Primaria comunei Caşin, jud. Bacău © 2007 - 2019 - Site creat de www.ClaudiuStefanescu.ro - Actualizat: 08-May-2019 10:55
s